Sub Ohm Tank

Sub Ohm Tanks är en typ av tank som har blivit populär inom vapingvärlden och erbjuder en annorlunda känsla jämfört med MTL-tanks. Denna tanktyp är känd för att producera stora mängder ånga och är vanligtvis föredragen av dem som letar efter kraftfulla och intensiva drag.

En av de mest karakteristiska egenskaperna hos den här typen av tank är användningen av coils med låg ohm, där motståndet är lägre än 1ohm. Detta möjliggör högre effekt, vilket i sin tur genererar större mängder ånga. Denna design gör Sub Ohm idealiska för dem som föredrar direkt lunginhalation, vilket ger en mer luftig och öppen dragkänsla jämfört med MTL-tanks.

Köp olika typer av tanks på eSmokes.se beroende på vad för preferenser du har, här hittar du också coils och ersättningsglas till alla vanligaste modellerna.

LÄS MER
Sub Ohm Tank
Visa filter

Visar alla 7 resultat

Visar alla 7 resultat

Läcker tanken?

Om din tank läcker, gå igenom följande checklista:

  • Se till att tanken är tillräckligt fylld. En halvtom tank tenderar att läcka mer än en full.
  • Kontrollera att coil är ordentligt åtskruvad. Se till att den är ordentligt fastsatt.
  • Inspektera packningarna. Om coil är för hårt åtskruvad kan packningarna skadas.
  • Förvara tanken upprätt när den inte används.
  • Använd högre watt. För låg watt kan orsaka att e-juicen manuellt dras upp från tanken.
  • Använd högre VG (vegetabiliskt glycerin), som har en tjockare konsistens och inte läcker lika lätt.
  • Kontrollera om coil är defekt genom att prova med en annan coil.
  • Vid podsystem, blås bakifrån genom poden för att avlägsna eventuell e-juice som trängt ut.