Sign in

Please enter your email below and we will send you a new password.

Sign in with

Other Login
Loading...

Våra tankar om nikotin

Vi på eSmokes uppmuntrar inte till användning av nikotin såväl som något annat stimulerande medel. Det vi stödjer är användning av nikotin i e-cigaretter som ett alternativ till nikotin via cigaretter (som innehåller en mängd andra farliga ämnen). Det valet måste många av våra kunder göra. Vi rekommenderar inte någon som inte röker att börja använda nikotin. Däremot, att sluta röka med hjälp av en annan källa till nikotin har visat sig vara det mest effektiva sättet. På det fältet har e-cigaretter visat sig vara den mest effektiva metoden, överlägsen nikotingummi, nikotinspray, nikotinplåster och liknande.

Vårt uppdrag är att hjälpa människor att sluta röka cigaretter. Alla produkter vi säljer är godkända att saluföra i Sverige. Vi säljer inte till någon under 18år. 

Vad är nikotin?

Nikotin kan utvinnas på två sätt och det ena sättet är det traditionella viset, från en tobaksplanta. Nikotin kan också tas fram på syntetisk väg, något som blir vanligare inom vår branch. Nikotin finns även i andra växter (potatis, tomater och äggplanta) men där är nikotinhalten så låg att ämnet inte har någon effekt. I det medicinska samhället är den allmänna uppfattningen att nikotin medför få hälsorisker.  International Agency for Cancer Research har visat att nikotinet exempelvis inte orsakar cancer vilket många tror. Detta är en förlegad uppfattning som grundar sig i okunskap och tron att det farliga i en cigarett är nikotinet.

Snarare är det tjära, formaldehyd, kolmonoxid, arsenik och de över 8000 andra ämnen i tobaksrök som är riktigt farliga. Av de 8000 ämnena är runt 250 kända för att vara direkt skadliga för rökaren samt de människor som befinner sig i dess närhet. Av de 250 ämnena är det dessutom vetenskapligt bevisat att närmare 60 är cancerframkallande. Det finns alltså 60 (SEXTIO) ämnen i en cigarett som kan ge cancer. Det finns då även 60 ämnen som kan utveckla cancer inte bara i dig, utan även i dina barn, din partner och andra personer som du håller kära.

Missuppfattningar om nikotin

Den missuppfattning vi oftast stöter på är att nikotin uppfattas som synonymt med tobak, och är därför väldigt farligt. Eftersom nikotinets skadliga effekter är en vanlig missuppfattning är det viktigt att vi pratar om just nikotin. Något värt att nämna är att nikotin aldrig innehåller tobak, varken i e-cigaretter eller andra nikotinprodukter för rökavvänjning. 

Den andra vanliga missuppfattningen om nikotin som används i e-cigaretter är att just det nikotinet inte har testats tillräckligt, och är minst lika dåligt som nikotin från vanliga cigaretter. Och det är fel, helt enkelt för att e-juice som används i e-cigaretter innehåller Propylenglykol och Vegetabiliskt Glycerin, smakessenser samt nikotin. Medan en cigarett innehåller tusentals kemikalier tjära, arsenik och annat direkt livsfarligt.

När det kommer till skadligheten med cigarretter är förbränningen (med eld) som är det verkligt skadliga, det är då de riktigt farliga kemikalierna frigörs. Det finns, av tobaksbranschen, utvecklade hybrider av e-cigaretter där en riktig cigarett används ihop med ett batteri som förångar (istället för förbränning) tobaken. Rökaren får då i sig ånga från cigaretten istället för rök, och eftersom förbränning inte sker är det betydligt säkrare än en vanlig cigarett. När det kommer till bruket av nikotin har användare av e-cigaretter, till skillnad från rökare, möjligheten att trappa ner sitt bruk av nikotin. En vanlig metod vid övergången från cigaretter till e-cigaretter är användning av hög nikotinstyrka, som under en tidsperiod successivt trappas av. I en e-cigarett sker ingen förbränning.

Den tredje och sista missuppfattningen är att nikotin orsakar cancer. Eftersom vanliga cigaretter innehåller många cancerframkallande ämnen (se ovan) är en vanlig allmän uppfattning att nikotin också är cancerogent. Forskning har visat att det är helt fel, nikotin orsakar inte cancer. 

Hur påverkar nikotin din kropp?

Nikotinet i sig är ett beroendeframkallande gift som påverkar hjärnan så du känner ett sug efter det. Nikotinet ger ett fysiologiskt beroende som gör att du får abstinensbesvär om din kropp avsaknar ämnet, det är nikotinet som gör att du vill ta en cigarett till. Genom att byta till nikotinplåster, e-cigaretter eller liknande så minskar därmed suget efter cigaretter. Nikotinet tas upp i blodet via slemhinnorna i  munnen, luftvägarna och näsan för att sedan nå ut till blodkärlen. Viktigt här är att poängtera att nikotinet åker förbi moderkakan, och allt som åker förbi där tas upp i fostrets blod. Rök inte när du är gravid, eller för den sakens skull använd inte någon annan produkt med nikotin.

Nikotin kan orsaka kräkningar och kramper ifall en väldigt stor dos intas. En rökare får i sig ungefär 1mg nikotin på en cigarett, en vejpare ungefär lika mycket medan en snus innehåller runt 10mg (dock tas bara 10-20% upp genom slemhinnorna i munnen). För att nikotin skall vara dödligt skall ungefär 60mg intas, vilket kanske inte är omöjligt men väldigt väldigt svårt. Följderna av tillförseln av nikotin i kroppen är främst beroendet, kroppens belöningssystem kickar in och dopaminet sprids i kroppen. Nickokick. Andra följer är att blodkärlen i huden dras samman, musklernas blodkärl vidgas och pulsen samt blodtrycket stiger. 

Är nikotin och koffein lika?

Den viktigaste effekten av koffein är på adenosinreceptorer och nikotin påverkar acetylkolinreceptorer i hjärnan. Nikotin orsakar avkoppling medan koffein gör dig alert. Trots att koffein och nikotin är stimulerande medel är de inte samma sak. De kan förklaras som lika, men de kan också förklaras som väldigt olika. Oavsett den enskildes hållning, detta argument bör aldrig användas för att övertyga människor att börja använda nikotin eftersom det är ofarligt. I vårt arbete har vi hört argument för att jämföra nikotin med koffein. Detta kan betraktas både som korrekt men också felaktigt, beroende på hur långt i ämnet man involverar sig själva. Det finns uppenbara likheter - både nikotin och koffein är stimulanter. Båda påskyndar hjärtfrekvensen och ökar kognitiv funktion. Båda är beroendeframkallande.

Är e-cigaretter lika farliga som cigaretter?

E-cigaretter är inte ofarliga. Men de är mycket bättre än alternativet, hela 95% bättre enligt Englands motsvarighet till vårt Svenska Läkemedelsverket som kallas Public Health England. Läs deras rapport som också pratar om hur hälften av den Engelska befolkningen ändock tror att e-cigaretter är lika farliga som cigaretter. Poängen som vi fortsätter att ta upp är att e-cigaretter, helt säkert, är ett mycket hälsosammare alternativ jämfört med vanliga cigaretter.

Vi kommer alltid att framhäva fördelen med nikotin när det handlar om att sluta röka vanliga cigaretter. Oavsett om det kan vara nikotinplåster, nikotingummi eller e-cigarett. Vi har kunder som rökt 2 paket cigaretter om dagen och försökt sluta röka i 10 år med alla tillgängliga produkter. Ingenting har fungerat. Men samma sekund som de tar sin första puff på en e-cigarett, med nikotin, har de slutat röka. De lyckas sluta röka för att en e-cigarett ersätter behovet och vanan samtidigt som den stillar nikotinbegäret medan kroppen under tiden börjar rensa ut allt skit cigaretten dragit in. 

Nikotin eller inte, beslutet är ditt. Läs mer om det, ta inte någons ord för det. Inte ens vårt. Gör din egen forskning om du känner dig skeptisk. Du kan dock ta vårt ord när det gäller detta - sluta röka. Du kommer att må bättre. Det kan vi garantera. Kontakta oss om du har frågor kring nikotin som du inte fått svar av i denna artikeln.

För ytterligare läsning och forskning om nikotin:

- 1177: Rökning och snusning (Svenska)
New England Journal of Medicine: A Randomized Trial of E-Cigarettes versus Nicotine-Replacement Therapy (Engelska)
Svenska Dagbladet: Studie - E-cigaretter bättre än plåster och tuggummi (Svenska, om studien ovan)
- Cancer Research UK: E-cigarette safety (Engelska)
- Treatobacco: Nicotine vs tobacco smoke (Engelska

Mvh Niklas Sandin
Grundare eSmokes.se